Om oss

Twinsite

Byggindustrin har idag problem med hållbarhet, säkerhet och effektivitet med höga olyckstal på arbetsplatserna. Sammantaget finns en stor förbättringspotential. Besparingspotentialen med förändrat beteende och förbättrade attityder kring hälsa, säkerhet och effektivitet är enorm i termer av minskade sjukskrivningar, färre tillbud och andra positiva följdeffekter. Därför skapades Twinsites koncept för accelererat lärande i VR, vilket syftar till att "snabbt öka medarbetarnas kompetens" och varaktigt ändra beteenden till det bättre. Vi vill helt enkelt förflytta branschen i riktning mot bättre hälso-, säkerhets- och hållbarhetstänkande och hjälpa er spara en slant på vägen.

Twinsite VR-utbildning kan levereras:

  • I stort sett var som helst.
  • Lärarlett eller som självinlärning.
  • På en bråkdel av tiden.
  • Med längre behållning.

Vilket leder till säkerhetsnyttor, hälsonyttor och inte minst produktivitetsförbättringar jämfört med traditionell eller online-utbildning.

Rum med maskin.

Utbildningsfilosofi

Accelererat lärande

Accelererat lärande för byggbranschen. Just vad är det? Vad innebär det?

En utbildning som går fort är inte nödvändigtvis effektiv och en utbildning som är lång är inte nödvändigtvis kvalitativ.

Vi har gjort vårt yttersta för att göra utbildningar som både lär på djupet och är tidsmässigt effektiva. Det är så våra kunder fördrar att bli utbildade och det är så vi kan nå flest och påverka mest. Det har alltid stått klart för oss att utbildning vars kunskap sitter länge, förändrar negativa beteendemönster och upplyser om risker på ett pedagogiskt och effektivt vis är något som på riktigt kan förändra en arbetares liv och livskvalitet.

Utbildning ska vara tillgängligt för alla och med vår plattform kan utbildning demokratiseras på riktigt.

"Efficient learning for a better life. Avaliable anywhere."

Jobba hos oss

Vi växer ständigt!

Byggnadsindustrin växer ständigt och vi med den. Det gör även utbildningsbehoven.

För att bäst kunna erbjuda hela branschen bra utbildningar behöver vi både duktiga utvecklare och goda relationer med branschens aktörer.

Tror du att du är rätt för oss så hör vi gärna från dig! Skicka till jobs@twinsite.com

En man med en vit hjälm och en reflexväst.

Boka

Ring oss eller boka via webben så kontaktar vi dig

Planera

Tillsammans planerar vi utbildningstillfället utefter ert behov.

Ta emot Twinsite boxen

Vi levererar den till er, redo för utbildning.

Genomför utbildning

Allt som du behöver ingår i Twinsiteboxen. Supporten hjälper er vid behov.