Om

Utbildningsfilosofi

Twinsite har i nära samarbete med ämnesexperter från byggsektorn, utrustningstillverkare och forskare inom medicin utvecklat Twinsite Accelerated Learning Concept – Accelerat Lärande för Byggindustrin.

Vår utbildningsmodell bygger på starka pedagogiska grundprinciper som upplevelsebaserad inlärning, personligt engagemang, interaktion och kommunikation.

Välkommen till ett av våra kompetenscenter för att själv uppleva Twinsite Accelerated Training.

Vagn i 3D miljö.