Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter. Vi hoppas att nedan information hjälper till att tydliggöra de viktigaste begreppen och hur dessa kan vara relevanta för dig.

Dina rättigheter

Hos oss kan du, i enlighet med senaste lagstiftning och GDPR-direktivet, utnyttja din rätt att:

  • Bli informerad om vad vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, och hur vi hanterar dem
  • Bli bortglömd, dvs. raderas helt och hållet från vår databas
  • Korrigera de uppgifter vi har om dig, i det fallet de skulle vara felaktiga
  • Begära ut den informationen vi har om dig, för egen kännedom, eller för att använda den gentemot en annan tjänsteleverantör

Cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en fil som överförs från en server till din webbläsare när du besöker en webbplats. Om din webbläsare är inställd att acceptera cookies, kommer de att lagras i webbläsaren tills utgångsdatumet är uppnått eller tills du aktivt raderar dem. Det finns möjlighet radera och inaktivera cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare. Ta reda på hur du gör det och få mer information om cookies här.

Vilka cookies använder vi oss av och i vilket syfte?

Vi använder oss av en cookie som sparar att du medgivit till att vi sparar cookies på dina dator, samt följande cookies för inbäddade tjänster på webbplatsen:

  • Google Maps

Personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift uppfattas av lagen som all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.

VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAR VI?

Icke identifierade personuppgifter

Vi på TS Learning samlar in anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats för att förbättra kundupplevelsen och utveckla vårt erbjudande. Dessa uppgifter är inte på individnivå och innefattar bland annat: antalet besök på webbplatsen, besökslängd, användarens geografiska position, användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt, vilken typ av enhet som används, mm.

Identifierade personuppgifter

Vanligtvis besöker du TS Learnings webbplats utan att behöva avslöja din identitet eller ge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer begär vi dock uppgifter av dig, så som när du anmäler dig till event, eller vill få access till visst innehåll på vår webbplats. Exempel på dessa personuppgifter är: namn, e-postadress, telefonnummer, samt vilket företag eller organisation du representerar.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

De uppgifter som du väljer att lämna ifrån dig på vår webbplats sparar vi i första hand för att kunna utföra en viss begäran, såsom utskick av efterfrågad information eller anmälan till ett event. När du väljer att identifiera dig själv, sparar vi även information om hur du interagerar med våra kommunikationskanaler (webbplats/e-mail) för att kunna personalisera våra erbjudanden och rikta information som vi tror kan vara relevant för just dig. Du har rätt att när när som helst avanmäla dig från fortsatt kommunikation.

När det gäller annonsering på webbplatser som inte ägs av TS Learning, finns det möjlighet att styra över vilka annonser du vill fortsätta exponeras för. Läs mer om hur du gör det och mer info här.

Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi inte ut ovan nämnda uppgifter till tredje parter, förutsatt att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. I de fall vi behöver lämna ut dina uppgifter till tredje part kommer du bli informerad om detta och vi kommer begära ditt samtycke.

Kontakta oss

Har du frågor eller kommentarer gällande ovan information eller om dina personuppgifter, är du välkommen att skicka din förfrågan till följande e-postadress: info@twinsite.se

Senast uppdaterad: 2021-04-06.