En utbildningplattform För hela byggbranschen

Varje roll har sina behov att tillgodose. Här har vi listat några tydliga nyttor som Twinsites utbildningar ger dig och din roll.

Rum med cementblandare

Platschefen

 • Minimala produktionsförluster med utbildning på plats.
 • Jag kan hålla koll på att utbildningen blir av och att projektet fortskrider.
 • Jag får tillgång till de utbildningar jag behöver fort genom fjärruppladdning av utbildningar.
 • Twinsites utbildningar ger samma höga kvalitet varje gång.

KMA-Ansvarig

 • Twinsite har mycket hög NPS och ger positiv förändring av säkerhetsbeteende.
 • Medarbetare blir bättre på att skydda sig efter genomgången utbildning.
 • Eleverna lär sig både teori och praktik på ett mycket lättförståeligt och engagerande sätt.
 • VR-teknikens inlärning gör att medarbetaren kommer ihåg kunskapen längre än någon annan inlärningsmetodik.
En häftig och informativ utbildning där man kan uppleva farliga situationer utan att utsättas i verkligheten! – Arbetsmiljösamordnare Viktor Bergstrand, BRA Bygg

HR/Utbildnings­ansvarig

 • Twinsite ger samma höga kvalitet varje gång.
 • Mer utbildning för pengarna- Utbildning kan demokratiseras.
 • Alla får exakt samma behandling inne i läroupplevelsen och testet visar exakta färdigheter oaktat vem du är.
 • Utbildningen nyttjar flera sinnen och blir därför anpassad till varje elev, oavsett hur de lär sig bäst.

Medarbetaren

 • Utbildningar som kombinerar sinnen gör att alla kan ta till sig kunskap effektivt, oavsett hur man föredrar att utbildas.
 • Att utbildas på bygget är bekvämt och minimerar bilåkning och onödiga avbrott
 • Individuell inlärning gör att varje elev får lära sig i sitt egna tempo och repetera moment som de vill.

Räkna på er besparing i vår Bortfallskalkyl

Fyll i era uppgifter och se hur mycket ni sparar på att utbildas effektivt i VR på bygget.

Twinsite
Twinsite
Medarbetaren
Produktionsbortfall
Trad utb. halvdag utan restid
Medarbetaren
Produktionsbortfall
Restid
Minuter (min)
Timmar (h)
Utb.pris st :-
Snittpris med arbetsgivaravgift/h :-
Kostnad produktionsbortfall snitt/h :-
Kostnad :-
Total kostnad :-

Antal elever/medarbetare

Total besparing

132000 :-

Besparing

3400 :-

Besparing

65.3846153846154 %

Vill du diskutera igenom upplägg eller boka en demo? Klicka här.

Såhär levererar vi utbildning. Läs mer här.

Boka

Ring oss eller boka via webben så kontaktar vi dig

Planera

Tillsammans planerar vi utbildningstillfället utefter ert behov.

Ta emot Twinsite boxen

Vi levererar den till er, redo för utbildning.

Genomför utbildning

Allt som du behöver ingår i Twinsiteboxen. Supporten hjälper er vid behov.