Support

Byggnadskonstruktion med gröna galler

Välkommen till vår support!

Här hittar ni checklistor, instruktioner och guider för att enkelt komma igång och genomföra era utbildningar.

Ni når oss på +46 101 82 07 00, vardagar 7:00-16:30, eller genom att maila till support@twinsite.com

INSTRUKTIONSGUIDE
FÖR HANDLEDARE

UPPSTÄLLNING

1. Lås upp och öppna boxen

Du ska sedan tidigare fått låskoden till Master Lock-låset på boxen via mail. På låset finns fyra knappar: upp, ner, vänster och höger. Tryck in koden med hjälp av knapparna. Koden består av 6 pilar, exempelvis, tex UPP, UPP, HÖGER, NER, NER, NER, VÄNSTER. Låset klickar till och går nu att öppna.

Ett hänglås

2. KONTROLLERA INNEHÅLLET I BOXEN

 • 4 VR-headsets med laddsladdar
 • 4 par handkontroller (inkl. 2 AA-batterier styck)
 • 4 hörlurar med laddsladdar
 • 1 4G-router med strömsladd
 • 1 svart strömsladd för strömanslutning av boxen
 • 1 Batteriladdare och 8 extra laddningsbara AA-batterier
 • Putsduk för linserna i VR-headseten
VR-glasögon i en väska

3. STRÖMANSLUT BOXEN OCH STARTA LADDNING

När boxen är strömansluten laddar den VR-headset och hörlurar. Koppla den lite tjockare svarta strömsladden till strömkontakten på utsidan av boxen och in i ett eluttag. Tryck på strömknappen på sidan av boxen och kontrollera att knappen lyser.

Kontrollera att VR-headseten är anslutna med laddsladdar till boxen och att lampan bredvid laddkontakten på varje headset lyser.

Färgerna på lampan bredvid laddkontakten indikerar olika saker:

 • Grön: Under laddning, fulladdat
 • Gul: Under laddning
 • Röd: Under laddning, låg batterinivå
 • Blå: Under körning
 • Blinkande röd: Under körning, låg batterinivå
 • Blinkande blå: Håller på att stängas av
 • Ingen lampa lyser: VR-headsetet är avstängt eller i strömsparläge

Varje handkontroll drivs av två uppladdningsbara AA-batterier. Ersätt batterierna vid låg batterinivå. Batteriluckan sitter på utsidan av handkontrollen. Dra luckan neråt för att öppna och byta batterier.

Et VR-headset

4. STÄLL UPP 4G-ROUTERN

VR-headseten behöver vara anslutna till Internet för att registrera genomförda utbildningar och ta mot uppdateringar. Lyft ur 4G-routern och ställ den nära boxen. Bäst placering är nära ett fönster eller liknande, med fri sikt både mot boxen, utbildningslokalen och ett eller fler fönster. Strömanslut routern och kontrollera att följande lampor tänds: av/på-symbol, jordglob för Internetkontakt, Wifi-symbol för trådlöst nätverk och signalstyrka-symbol för kvalitet på 4G-uppkopplingen.

Färdigt! Boxen är nu uppställd och laddar VR-headset och hörlurar. Den kan nu stå uppställd fram till nästkommande utbildningstillfälle.

Så länge boxen är påslagen och att 4G-routern är uppställd och igång kommer VR-headsets att kunna ta emot uppdateringar av utbildningar och programvara, vilket underlättar driftsäkerheten avsevärt.

Om du vill kan du också stänga och låsa boxen i det här läget. Så länge boxen är påslagen kommer den fortsätta att ladda utrustningen inför nästa utbildningstillfälle.

En router

FÖRBEREDELSER FÖR UTBILDNING

Varje uppsättning headset, hörlurar och handkontroller har samma färgmarkering: grön, blå, gul eller röd.

1. PLACERA UT HEADSETS, HANDKONTROLLER OCH HÖRLURAR

För varje uppsättning, koppla loss headset, handkontroller och hörlurar från boxen. Välj en plats med en fri yta på ca 2 x 2 m i anslutning till ett bord eller annan yta där du placerar ut headset, handkontroller och hörlurar.

2. FÖRDELA UTBILDNINGSKODER

Du ska sedan tidigare ha fått utbildningskoder skickade till dig. Koderna används endast vid ett utbildningsfälle och är därefter förbrukade. Fördela en utbildningskod för varje utbildningsdeltagare.

3. STARTA HEADSET, HÖRLURAR OCH HANDKONTROLLER

Starta headsetet genom att trycka och hålla inne strömknappen på ovansidan av headsetet i 3 s. Lampan tänds och lyser blått. Slå på hörlurarna genom att trycka på strömknappen i 3 s. Lampan på hörlurarna tänds då och blinkar blått, först snabbt och sedan långsamt vid uppkoppling. Starta handkontrollerna genom att trycka på Hem-knappen längst ner på ovansidan av handkontrollen. En blå lampa blinkar.

4. KONTROLLERA ATT HÖRLURARNA ÄR KOPPLADE TILL VR-HEADSET

Ta på headset och hörlurar. Ta upp handkontrollerna. Vänta på att headsetet startar upp helt och att huvudmenyn visas.

Kontrollera att hörlurarna är kopplade till headsetet genom att gå till Inställningar och ändra ljudvolymen där. Om allt fungerar som det ska får du en ljudsignal i hörlurarna varje gång du ändrar volymen ett steg.

Nu kan du ta av utrustningen och lägga ner den på respektive plats i väntan på att utbildningen ska påbörjas. VR-headsetet går över i energisparläge efter 1 min.

En skärm med ett utbildnings exemplar

Utbildning

1. Fördela utbildningsdeltagarna i lokalen

Tilldela vardera deltagaren en plats med VR-headset, handkontroller, hörlurar och utbildningskod.

2. Anpassa och justera utrustningen

Hjälp utbildningsdeltagaren med att sätta på och justera passform och skärpa i VR-headsetet. Därefter handkontroller med handledsrem och hörlurar.

3. Hjälpa till att starta utbildningen

Guida deltagaren till att peka och klicka på rätt utbildningen i huvudmenyn för att starta. Kontrollera att utbildningen startar och att deltagaren väljer rätt språk.

4. Var beredd på att svara på frågor eller stötta vid problem

De flesta utbildningsdeltagare klarar sig själva efter start, men ibland uppstår frågor kring synskärpa eller handgrepp för kontrollerna.

5. Invänta att alla deltagare genomgört utbildningen

I takt med att utbildningsdeltagarna anmäler att de är klara, hjälp dem av med utrustningen. För att säkerställa att utbildningen registrerats, kontrollera särskilt att sista steget i utbildningen är taget och att kunskapskontrollen är genomförd.

Avslutning

1. Lägg tillbaka utrustningen i boxen

Lägg tillbaka VR-headset, handkontroller och hörlurar i boxen enligt färgkodningen. Para ihop handkontrollerna två och två. Vrid in storleksjusteringen på headsetet till sist innersta läge för att headsetet ska få plats.

2. Gör kort underhåll på utrustningen

Putsa linserna i varje headset med en putsduk. Torka av stoppningen runt ansiktet på headsetet och båda handkontrollerna med en desinfektionsduk.

3. Kontrollera att laddning påbörjas

Koppla in laddsladdar till headsets och hörlurar. Kontrollera att lampan på VR-headseten indikerar laddning, grönt, gult eller rött. Nu laddas samtlig utrustning av boxen.

Nedpackning

1. Koppla ur 4G-routern och lägg ner i boxen

Dra ur strömsladden till routern och lägg tillbaka i boxen. Slå av strömmen till boxen med strömbrytaren på kortsidan. Koppla ur och lägg ner boxens nätsladd i boxen.

2. Kontrollera att alla VR-headsets är avstängda

Kontrollera att samtliga headsets är avstängda, genom att trycka kort på av/på knappen på headsetet och säkerställa att lampan inte lyser. Om den gör det, tryck ned knappen och håll den inne i 3 s tills lampan blinkar blå för avstängning. Vänta tills den slutar blinka och kontrollera igenom.

3. Stäng och lås boxen

Kontrollera att inget lämnats utanför boxen, stäng locket och lås med Master Lock-låset genom att trycka ihop det i låst läge.

VANLIGA FRÅGOR

Om det har problem som du inte hittar en lösning på, tveka inte att ringa vår support på 010-182 07 00, eller skicka epost till support@twinsite.com

Bilden är suddig och jag har svårt att läsa text

Skärpan i headseten justeras enklast genom att flytta runt headsetet till man hittar bästa skärpan. Man kan också justera linserna manuellt i tre lägen för att matcha avståndet mellan ögonen. Det kan också vara så att linserna behöver putsas med putsduken från boxen.

Bilden är suddig och jag har svårt att läsa text

Skärpan i headseten justeras enklast genom att flytta runt headsetet till man hittar bästa skärpan. Man kan också justera linserna manuellt i tre lägen för att matcha avståndet mellan ögonen. Det kan också vara så att linserna behöver putsas med putsduken från boxen.

Bilden är suddig och jag har svårt att läsa text?

Skärpan i headseten justeras enklast genom att flytta runt headsetet till man hittar bästa skärpan. Man kan också justera linserna manuellt i tre lägen för att matcha avståndet mellan ögonen. Det kan också vara så att linserna behöver putsas med putsduken från boxen.

Jag sitter ner eller har svårt att vända mig, vad gör jag?

Istället för att vrida dig runt när du står kan du som sitter använda joysticken för att vrida dig. Dra tumspaken till höger och vänster för att vrida dig.

Varför reagerar inte knappen när jag försöker trycka på den?

Vissa saker interageras med genom att föra handkontrollen in i dem! Förflyttning och menyer fungerar med hjälp av pekarstrålen, men andra föremål behöver du använda händerna för att påverka. Pröva dig fram!

Hur gör man med hygienen kring headset och handkontroller?

Headset och handkontroller torkas av efter varje utbildning med desinfektionsservetter. Linserna putsas med putsduken från boxen.

Be också gärna utbildningsdeltagarna torka av ansiktet och tvätta händerna innan påbörjar utbildningen.

Jag var tvungen att avbryta och behöver nu starta om ett visst kapitel. Hur gör jag?

Vill du starta om ett kapitel eller hoppa till ett annat kan man använda Menyknappen för att komma till en avsnittsmeny. Menyknappen sitter under tumspaken och har ett minustecken på sig.

Jag vill skicka bilden i VR-headsetet till en dator eller projektor, går det?

Ja, man kan skärmdela från VR-headsetet till en webbläsare på dator eller mobil. Skanna QR-koden nedan för att se en instruktionsguide för hur man gör!

VR-headsetet startar inte trots att jag håller in strömbrytaren i 3 sekunder. Vad är det för fel?

Batteriet är urladdat. Lägg tillbaka headsetet i boxen och koppla in laddsladden. Full laddning tar ca 4 timmar, men headsetet kan startas och köra en utbildning redan efter 30 minuter.

VR-headsetet verkar inte ha Internetuppkoppling eller har dålig uppkoppling. Hur löser jag det?

Om det fortfarande inte fungerar kan det bero på dålig 4G-mottang just i det rum routern befinner sig. Du kan du ansluta till ett annat trådlöst nätverk om det finns ett. Klicka på Wi-fi-symbolen på huvudmenyn och anslut manuellt till lämpligt nätverk.