Fallskyddsutbildning 

Anslagstavla på arbetsplats

Utbildning

Fallskyddsutbildning - Arbete på höjd

Utbildningen vänder sig brett till projektörer, arbetsledare och yrkesarbetare och strävar efter att skapa en gemensam bild av effektivt säkerhetsarbete, gällande ansvarsfördelning och det löpande samarbetet genom projektering, planering och produktion.

Utbildningen fokuserar på riskmedvetenhet och behovet av god planering och ett förebyggande säkerhetsarbete. Betydelsen av det personliga ansvaret lyfts fram tillsammans med vilka tydliga mandat att påverka hur arbetet ska genomföras som följer med olika yrkesrollerna och deras respektive ansvarsområden.

Se även våra andra utbildningar:

Kursinnnehåll

  • Arbete på höjd
  • Kollektivt fallskydd
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Lagar, regler, roller och ansvar
  • Fallskyddshierarkin
  • Olycksfallsutredning

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Kursen ges på svenska och engelska.

Utbildningsbevis

Deltagaren får ett utbildningsbevis/-certifikat efter genomgången kurs.

Pris

Vid förfrågan.

Boka utbildning

Boka nu

Boka

Ring oss eller boka via webben så kontaktar vi dig

Planera

Tillsammans planerar vi utbildningstillfället utefter ert behov.

Ta emot Twinsite boxen

Vi levererar den till er, redo för utbildning.

Genomför utbildning

Allt som du behöver ingår i Twinsiteboxen. Supporten hjälper er vid behov.