Jag vill utbildas på bygget

Boka

Ring oss eller boka via webben så kontaktar vi dig

Svart pil

Planera

Tillsammans planerar vi utbildningstillfället utefter ert behov.

Svart pil

Ta emot Twinsiteboxen

Vi levererar den till er, redo för utbildning.

Svart pil

Genomför utbildning

Allt som du behöver ingår i Twinsiteboxen. Supporten hjälper er vid behov.

Svart pil

Vanliga frågor

Varför ska vi välja utbildning i VR?

Var kan utbildning ske?

Hur bokar jag en utbildning?

Hur långt är ett utbildningstillfälle?

Hur många kan utbildas i taget?

Hur genomförs kunskapsprovet?

Behöver vi genomföra utbildningen flera gånger?

Rapporteras genomförd utbildning till ID06 och vad kostar det?

Hur upprätthålls smittskyddsförordningar?

Vad ingår i Twinsiteboxen?

Måste vi beställa en tilläggsbox?

Vad ingår i tilläggsboxen?

Hyr man eller köper man VR-utrustningen?

Kan man använda egen VR-utrustning?

Måste vi ha Wifi/internetanslutning?

Händer det att man mår illa eller känner annat obehag?